Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

 

Zoznam plánovaných a zrealizovaných podujatí, prednášok, besied, exkurzií, výletov

 

za posledný štvrťrok v šk. roku 2017/2018

 

 

 

-      4.4.2018 - Predstavenie Historický šerm  ( žiaci celej školy )

 

 -      5.4.2018 -  6.4.2018  - Zápis žiakov do 1. ročníka

 

-       25.4.2018 – Medzinárodné testovanie PISA ( žiaci 9. ročníka)

 

-       27.4.2018  - Výstava Mladý tvorca v Nitre ( žiaci 7., 8. a 9. ročníka)

 

-       30.4.2018 – 4.5.2018 – Plavecký výcvik Nové Zámky ( žiaci 2., 3. a 4. ročníka)

 

-       13.5.2018 – Vystúpenie žiakov na Deň matiek ( žiaci I. stupňa)

 

-       21.5.2018 – Exkurzia Mochovce ( žiaci 7., 8. a 9. ročníka)

 

-       31.5.2018 – Medzinárodný deň detí – Noc v škole ( žiaci celej školy)

 

-       6.6.2018  - Koncoročný výlet Jaskyňa Driny a hrad Červený kameň ( žiaci 5., 6., a 7. ročníka)

 

-       20.6.2018 – Koncoročný výlet Geoklub Banská Štiavnica ( žiaci 5., 7., 8. a 9. ročníka)

 

-       21.6.2018  - Koncoročný výlet Poľnohospodárske múzeum v Nitre a Staré divadlo ( žiaci I.stupňa)

 

-       26.6.2018 -  Sférické kino ( žiaci celej školy)

 

-        27.6.2018 – Prednáška o environmentálnej výchove ( žiaci celej školy)

 

 

                                Projekty , do ktorých sa naša škola zapojila :

 

        1. ORNAMENTÁLNA MAPA SLOVENSKA - 1. krok - Ohnisko

 

                                                                                 2. krok  - Vyhľadávanie predlohy   - kroj

 

 

       2. MOTÝLIA ZÁHRADA - 1. krok - Starostlivosť o húseničky

                                                  2. krok - Premena kukiel na motýľov

                                                 3. krok  - Starostlivosť o motýľov

 

      3 . ENVIROPROJEKT - kŕmidlo pre vtáčiky 

 

     4. MOJA NAJKRAJŠIA ZÁHRADA -výtvarné práce žiakov 

 

       2. 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.