Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Dôležité oznamy pre rodičov a žiakov:

1. Na  základe školského poriadku je v škole prísne zakázane používať mobilné telefóny

počas celého vyučovania.. V prípade porušenia bude telefón žiakovi odobratý a vrátený

až zákonnému zástupcovi.

2. Dozor v škole je zabezpečený od 7:10hod.. V prípade skoršieho príchodu dieťaťa do školy

preberá za neho zodpovednosť zákonný zástupca.

3. V prípade poškodenia  majetku školy žiakom, je povinný vzniknutú škodu nahradiť.

 

Ďakujeme

Copyright © 2018 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.