Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

 

 

                                    Ponuka záujmových krúžkov v šk. roku 2017/2018

 

 

 

I. STUPEŇ

 

Zvedavko                                  1. Ročník                   Mgr. Kostolná

 

Mladý zdravotník                    2. Ročník                   Mgr. Cagáňová

 

Folklórny krúžok                     3. Ročník                   Mgr. Malíková

 

Vševedko                                  4. Ročník                  Mgr. Záhorská

 

Čítajko                                 2. -4.ročník                    Mgr. Porubská

 

Futbalový krúžok                                                      p. Zrubec

 

 

 

II. STUPEŇ

 

Školský časopis                                                              Mgr. Lehocká

 

Matematický krúžok                9. Ročník                     Mgr. Klimanová

 

Filmový klub                                                                   Mgr. Husárová

 

Joga                                                                                 Bc. Fialka

 

Futbalový krúžok                                                           p. Zrubec

 

 

 

Doučovanie zo SJL                     9. Ročník                    Mgr Bernadičová

 

 

Copyright © 2018 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.