Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Uskutočnené podujatie na ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou

                               Mesiac : SEPTEMBER  

 

Dátum

Názov podujatia

Ročník

Náplň

19.9.2018

Dopravné ihrisko -  Galanta

1.-4.ročník

- žiaci prvého stupňa

- teoretická a praktická časť

- jazda na bicykli, kolobežke,

- prednáška inštruktorov

- riešenie dopravných situácií

21.9.2018

 Výchovný koncert - Labyrint

Určené pre všetky ročníky

-Agentúra Amos – Labyrint

- prevencia diskriminácie, závislosť, šikanovanie

- hudobný program

- prezentácia  a komunikácia so žiakmi

-aktívne zapájanie žiakov s odmenou (zdravá výživa)

26.9.2018

 Ľudové misie

 Ján Kušnír

 Brat Thomas    (z Indonézie )

Určené pre všetky ročníky

- Žiaci rozdelení na 2 skupiny- I. a II.stupeň

- formou prednášky, diskusie , rozhovoru pri prezentácii videa

- povzbudenie vo viere, svätosti, v odvahe vyznávať svoju vieru

- odolávanie nástrahám tejto doby

 

 

27.9.2018

Účelové cvičenie – Beseda s policajtmi

Určené pre všetky ročníky

- ukážka výcviku psov

- obrana  a ochrana policajta pred napadnutím cudzou osobou

- diskusia s policajtmi

 

 

 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.