Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276

Cenník

za prenájom priestorov telocvične ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou 276

 

Žiaci a deti ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou, ŠKD

 

 

 

zdarma

 

Prípravka a žiaci športového klubu

 

 

 

zdarma

 

Záujmové organizácie v pôsobnosti obce Michal nad Žitavou a fyzické osoby

 

 

 

8,- €/ 1 hod.

 

Športové kluby, záujmové organizácie a fyzické osoby mimo obce Michal nad Žitavou

 

 

 

8,-€/ 1 hod.

 

 

 

 

 

 

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné podľa cenníka za prenájom priestorov telocvične alebo podľa zmluvy o nájme telocvične. Platba bude realizovaná jednorazovou hotovostnou platbou v pokladni Základnej školy s materskou školou Michal                              nad Žitavou 276 na príjmový pokladničný blok účtovníčke školy.

 

 

Michal nad Žitavou 1.9.2018                          Mgr. Lívia Bernadičová

                                                                                  riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prevádzkový poriadok telocvične.pdf)Prevádzkový poriadok telocvične[Prevádzkový poriadok telocvične]135 kB

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.